MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Kryteria udziału w kompleksowej rehabilitacji – kto może wziąć udział?

Usługi kompleksowej rehabilitacji są kierowane do osób należących m.in. do kategorii:
• osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
• osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
• osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Do rehabilitacji kompleksowej będą kwalifikowane osoby niepełnosprawne w stopniu powodującym niezdolność do pracy w następstwie chorób lub urazów, które przed chorobą lub wypadkiem nabyły kwalifikacje zawodowe, jak i osoby, które nie nabyły takich kwalifikacji i nie podejmowały aktywności społeczno-zawodowej, tj.:
• osoby czasowo niezdolne do pracy w następstwie choroby lub urazu rokujące powrót do pracy, którym przyznano zasiłek chorobowy;
• osoby czasowo niezdolne do pracy pobierające świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub są uprawnione do pobierania przedłużonego zasiłku chorobowego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
• osoby pobierające rentę szkoleniową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
• osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę inwalidzką z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
• osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym pobierające rentę socjalną, nigdy nie funkcjonujące na rynku pracy, a rokujące możliwości aktywizacji zawodowej korzystające ze świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
• osoby pobierające rentę rodzinną z tytułu niezdolności do pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
• osoby mające wydane orzeczenie o niepełnosprawności w wyniku decyzji/orzeczeń zespołów orzekających o niepełnosprawności, ale rokujące możliwości aktywizacji zawodowej.

Kwalifikacji do udziału w Projekcie dokonują komisje kwalifikacyjne powołane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formularz zgłoszeniowy »

Wniosek o rehabilitację kompleksową »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024