Usługi

Zakres usług kompleksowej rehabilitacji:

Uczestnikom oferujemy (całkowicie bezpłatnie) rehabilitację kompleksową realizowaną równolegle w trzech modułach:

1) zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i uzyskania odpowiedniego zatrudnienia. W ramach przygotowania uczestników rehabilitacji kompleksowej do podjęcia zatrudnienia realizujemy szkolenia w obszarach:
 › Administracyjno-biurowych: obsługa kancelarii, archiwum, recepcji;
 › IT: ECDL, grafik komputerowy, tester oprogramowania, tele-obsługa firm;
 › Kadry i płace; rachunkowość; kosztorysowanie;
 › Handel: sprzedawca, magazynier, kasjer;
 › Usługi: motoryzacja, budownictwo;
 › Kompetencji społecznych,
 › Inne kursy zawodowe adekwatne do preferencji uczestników rehabilitacji kompleksowej i potrzeb pracodawców.

2) psychospołecznym: mającym na celu przygotowanie do pełnienia ról w życiu rodzinnymi społecznym poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów.

3) medycznym: mającym na celu wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie w jak największym stopniu. W ramach tego modułu zapewniamy wsparcie lekarza rehabilitacji, a także pełny zakres rehabilitacji indywidualnej i grupowej.

Usługi rehabilitacji kompleksowej obejmują:

• Pełny pakiet szkoleniowy (szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia z kompetencji społecznych),
• Wsparcie doradcze,
• Wsparcie psychologiczne,
• Pełny pakiet medyczny i rehabilitacyjny,
• Kilkumiesięczne miesięczne zakwaterowanie w pokojach 1 osobowych w przypadku udziału w trybie stacjonarnym lub możliwość udziału w trybie niestacjonarnym (samodzielny dojazd),
• Całodzienne wyżywienie,
• Pełny pakiet medyczny i rehabilitacyjny,
• Stypendium rehabilitacyjne.

Broszura informacyjna »

Powrót do zdrowia – powrót do pracy »

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023