MDDP Akademia Biznesu > Webinar informacyjny

Webinar informacyjny

PROGRAM SPOTKANIA ON-LINE

 Projekt pn.:

„WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”

Termin spotkania: 04.02.2021 w godzinach 10:00 – 12:30 lub 14:00 – 16:30

Godzina

Tematyka spotkania

10:00 – 11:00 / 14:00 -15:00

Prezenter/ka: Ewa Płodzień-Pałasz

• Prezentacja celu i założeń głównych realizowanego projektu

• Prezentacja grupy docelowej projektu

• Prezentacja kryteriów uczestnictwa w rehabilitacji kompleksowej realizowanej w ramach projektu

• Omówienie zasad weryfikacji kwalifikowalności Uczestników/Uczestniczek kierowanych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej

• Prezentacja celu rehabilitacji kompleksowej oraz korzyści pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej

• Omówienie etapów rehabilitacji kompleksowej realizowanej w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej

• Znaczenie modułu zawodowego (szkolenia zawodowe), medycznego (obserwacja medyczna przez wykwalifikowany personel) i psychospołecznego w rehabilitacji kompleksowej

• Prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej

• Omówienie korzyści dla osób z niepełnosprawnościami wynikających z udziału w projekcie

• Omówienie korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami wynikających z ich udziału w projekcie

11:00 – 11:10 / 15:00 – 15:10

• Przerwa

11:10 – 11:40/ 15:10 – 15:40

Prezenter/ka: Edyta Świderska

• Prezentacja ośrodków kompleksowej rehabilitacji

• Omówienie etapów rekrutacji i wymaganych dokumentów
(formularz zgłoszeniowy oraz Wniosek o rehabilitację kompleksową)

• Omówienie etapów rekrutacji do projektu następujących po zgłoszeniu się Kandydata/ Kandydatki

11:40-12:00/ 15:40 – 16:00

Prezenter/ka: Tomasz Gierwatowski

• Omówienie stanu realizacji projektu

12:00 – 12:30/ 16:00 – 16:30

• Sesja pytań i odpowiedzi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ON-LINE

Linki do spotkań on-line:

• Spotkanie 04.02.2021 godz. 10:00 – 12:30:

https://go.mywebinar.com/vgen-hkmj-lxvt-thgq

• Spotkanie 04.02.2021 godz. 14:00- 16:30:

https://go.mywebinar.com/vzsp-brhg-mzfd-exsn

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2022