Bezpłatna rehabilitacja dla niepełnosprawnych

MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Wśród uczestników kompleksowej rehabilitacji znajdują się osoby, które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej utraciły zdolność do pracy. W efekcie realizacji kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu osoby te uzyskują gotowość do możliwie pełnej aktywności zawodowejWsparcie uczestników projektu obejmuje rehabilitację  medyczną, szkolenia zawodowe, a także pomoc w znalezieniu nowego pracodawcy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024